Prelegenci

Kluczowi prelegenci, którzy potwierdzili dotąd swój udział:

 

JAROSŁAW DUDA, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  

Jako Poseł na Sejm RP, Minister Duda piastował w latach 2004-2007 stanowisko wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Od 2007 r. zasiada w Senacie. W przeszłości Jarosław Duda działał jako Radny i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdzie przewodniczył również Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jego kariera w służbie publicznej stanowi przykład wieloletniego zainteresowania i oddania sprawie poprawy integracji osób niepełnosprawnych.

W swojej mowie powitalnej, Minister przedstawi społeczne założenia programu Polskiej Prezydencji Unii Europejskiej. 


ANTONIA CARPARELLI, p.o. Dyrektora ds. Strategii Europa 2020 w Dyrekcja Generalna Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska  

Z wykształcenia ekonomistka, Antonia rozpoczęła pracę w Komisji Europejskiej w 1993 r. w Dyrekcji Generalnej Gospodarka i Sprawy Finansowe. W latach 1999-2007 obejmowała stanowisko wice-szefowej gabinetu Komisarz Margot Wallström.

Teraz, pełniąc obowiązki Dyrektora ds. Strategii Europa 2020 w DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, jest ona kluczową osobą odpowiedzialną za wprowadzenie wskaźnika mówiącego o wyniesieniu 20 mln ludzi ponad granicę ubóstwa oraz za nadanie ostatecznego kształtu Europejskiej Platformie Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Te kwestie będą tematem przewodnim jej wystąpienia.

 

CHRIS GRAYLING, Minister ds. Zatrudnienia, Wielka Brytania  

Swoje doświadczenie biznesowe oraz medialne Chris Grayling zdobył pracując jako producent programu informacyjnego BBC (BBC News) oraz informacji gospodarczych dla Kanału 4 (Channel Four Business Daily), a następnie jako europejski dyrektor ds. marketingu w międzynarodowej firmie Burston Masteller.

Od 2001 r. zasiada w Izbie Gmin jako poseł z ramienia konserwatystów, a w 2010 r. został powołany na stanowisko ministra ds. zatrudnienia w nowym koalicyjnym rządzie brytyjskim.

 
MARIE-ANNE MONTCHAMP, Sekretarzem stanu ds. Współpracy i Spójności Społecznej w Gabinecie Ministerstwa Współpracy i Spójności Społecznej, Francja 

Marie-Anne Montchamp jest od 14 listopada 2010 roku sekretarzem stanu ds. współpracy i spójności społecznej w gabinecie Ministerstwa współpracy i spójności społecznej.  Jej doświadczenie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, pozwoliło jej zostać zastępcą w Deputowana Departamentu Val de Marne w 2002 roku. Następnie, już na stanowisku sekretarza stanu ds. Niepełnosprawności Równości, przeforsowała w  dniu 11 lutego 2005 r. ustawę w sprawie „równości praw i szans, uczestnictwa i obywatelstwa osób niepełnosprawnych".  Do 2011 Marie-Anne Montchamp pełniła role prezesa fundacji na rzecz zdrowia psychicznego ‘Fonda’mental’. Do dziś przewodzi, jako honorowy prezes Enterprises et Handicap, agencji ds. badań i rozwoju zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Marie-Anne Montchamp weźmie udział w ostatniej sesji konferencji – Debacie Okrągłego Stołu na temat przyszłości usług socjalnych w Europie w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 

MARTIN KNAPP, London School of Economics and Political Science (Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Społecznych) oraz Instytut Psychiatrii w King's College London, Wielka Brytania 

Martin Knapp jest jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie ekonomicznych aspektów pracy socjalnej. Aktywnie działa w ośrodkach, w których prowadzone są badania nad opłacalnością opieki zdrowotnej i społecznej. Jest profesorem polityki społecznej, kierownikiem Jednostki Badawczej ds. Indywidualnych Usług Socjalnych w London School of Economics and Political Science, a także profesorem Ekonomiki Zdrowia w King's College, gdzie zarządza Centrum Ekonomiki Zdrowia Psychicznego. W 2009 roku został mianowany dyrektorem School for Social Research Care.

Martin jest doradcą rządowym w Wielkiej Brytanii i zagranicą (m.in. w Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia). Opublikował około 400 artykułów prasowych, jest również autorem kilkunastu książek.

 
ELIZABETH MESTHENEOS, Prezes AGE (Europejska Platforma Osób Starszych)

Dr Elizabeth Mestheneos pracowała nad badaniami gerontologicznymi od 1988 r. i brała udział w licznych projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską, które miały na celu wyszukiwanie i promowanie dobrych praktyk w szeroko pojętej dziedzinie wspierania starszych pracowników, opiekunów społecznych, starszych kobiet oraz starzenia ogólnie i integracji społecznej. Dr Mesteneos jest zawodowo i osobiście oddana walce o wprowadzanie takich rozwiązań politycznych, które – oparte o wyniki badań naukowych – mogą przynieść realne korzyści dla osób starszych.

Jej udział w otwartej debacie „Kontrakt na jakość” wniesie punkt widzenia seniorów do dyskusji i uzupełni głos lokalnych i regionalnych polityków oraz świadczeniodawców z sektora pozarządowego i biznesowego. 

 

PIOTR PAWŁOWSKI, Prezes Fundacji Integracja, Polska

Piotr Pawłowski jest założycielem „Integracji”, organizacji pożytku publicznego, stawiającej sobie za cel tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym zakresie: zdobywając wykształcenie, realizując się na rynku pracy, podejmując aktywność twórczą i sportową oraz realizując inne wybrane przez siebie cele.

Piotr Pawłowski skoncentruje się w swojej wypowiedzi na pokonywaniu barier oraz przezwyciężaniu negatywnych stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Przedstawi też dotychczasowe osiągnięcia na tym polu i wskaże dziedziny, gdzie zmiany muszą jeszcze nastąpić. 

 

ZUZANA FILIPKOVÁ, Dyrektor, Diakonia Śląska, Republika Czeska

Zuzana jest dyrektorem Diakonii Śląskiej, która świadczy usługi zdrowotne i socjalne, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Na swoim poprzednim stanowisku – jako zastępca dyrektora – przyczyniła się do rozwoju wielu usług oferowanych obecnie przez organizację, jak również upowszechniła zarządzanie jakością.

Podczas sesji plenarnej „Kontrakt na jakość”, opowie o roli Diakonii, jako najważniejszego dostawcy długoterminowych usług socjalnych w Republice Czeskiej.

  

SŁAWOMIR PIECHOTA, Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Z wykształcenia radca prawny, Sławomir Piechota przepracował w samorządzie regionalnym i miejskim we Wrocławiu ponad 15 lat. Z jego inicjatywy uruchomione zostały lokalne projekty współpracy między polskimi, niemieckimi, czeskimi, ukraińskimi, szwedzkimi i brytyjskimi miastami. W latach 1999-2002 pełnił funkcję wice Prezydenta Wrocławia, a od 2005 r. zasiada w Parlamencie RP, gdzie objął stanowisko przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Zaangażowany w liczne zespoły robocze dotyczące m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, Sławomir Piechota został wybrany „Człowiekiem bez Barier” w 2003 r. w plebiscycie zorganizowanym przez Telewizję Polską wraz z Fundacją Integracja. Poseł Piechota weźmie udział w dyskusji panelowej zamykającej konferencję.

  

KAI LEICHSENRING, Starszy Researcher z Europejskiego Centrum Badań nad Polityką Socjalną i Dobrobytem w Wiedniu

Jest wybitnym ekspertem ds. długoterminowej opieki w obszarach polityki zdrowotnej i socjalnej, a w szczególności w zakresie zarządzania jakością w usługach socjalnych i zdrowotnych.

Współautor mającego się wkrótce ukazać studium pt: „Kontrakt na jakość”, przygotowanego przez ESN, będzie przewodził sesji plenarnej pod tym samym tytułem, podczas której grono panelistów obejmujących władze lokalne i regionalne oraz dostawców usług działających na zasadach non-profit i for-profit będzie dyskutować nad kwestiami różnorakich związków i relacji w systemach opieki długoterminowej. 


JAN PFEIFFER, Przewodniczący Europejskiej Grupy Eksperckiej ds. przechodzenia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej

Jan Pfeiffer weźmie udział w panelu dyskusyjnym podsumowującym konferencję. Jako psychiatra z wieloletnim doświadczeniem oraz psychoterapeuta, Jan Pfeiffer był jednym z pionierów zmiany systemu opieki z instytucjonalnego na środowiskowy.

Obecnie pracuje dla Lumos, brytyjskiej organizacji charytatywnej założonej przez J.K. Rowling (autorkę Harry Pottera), aby promować nie-instytucjonalną opiekę nad dziećmi oraz przewodzi Europejskiej Grupie Eksperckiej ds. deinstytucjonalizacji, powołanej przez byłego komisarza Szpidlę. W 2004 r. magazyn Time uznał Jana Pfeiffera za „Europejskiego Bohatera Roku”.

 

ANDREW LOWE, Przewodniczący Stowarzyszenia Dyrektorów Pracy Socjalnej, Szkocja, Wielka Brytania 

Ukończywszy studia prawnicze, Andrew zdecydował się na zmianę i rozpoczął karierę w służbie socjalnej w Szkocji, a później w Anglii. W 2004 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Pracy Socjalnej w Radzie Szkockich Granic. Dwa lata później, na zaproszenie szkockiego rządu Andrew objął stanowisko przewodniczącego programu „Zmieniając Życia” dotyczącego sposobów zarządzania w sektorze publicznym. W maju tego roku stanie na czele Szkockiego Stowarzyszenia Dyrektorów Pracy Socjalnej. 

Jako prelegent podczas sesji „Kontrakt na Jakość” skoncentruje się na roli samorządu terytorialnego w procesie planowania usług oraz na zarządzaniu (case management) w Wielkiej Brytanii. 

 

HUGH FRAZER, Profesor z Uniwersytetu Narodowego w Irlandii i były Dyrektor Irlandzkiej Agencji Rządowej do Walki z Ubóstwem

Następnie pracował jako ekspert ds. polityki Komisji Europejskiej nad rozwojem Procesu Integracji Społecznej w Unii Europejskiej w latach 2001-2006.  Obecnie pracuje jako niezależny ekspert w dziedzinie europejskiej polityki integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ubóstwa wśród dzieci.

Profesor Frazer przewodniczy naszej Debacie Okrągłego Stołu poświęconej przyszłości usług socjalnych w Europie w trudnej sytuacji ekonomicznej.